Khớp nối mềm gang như BE EE BB BF FF

Khớp nối mềm gang EE DN300
Khớp nối mềm gang EE DN300

107 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN300 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN250
Khớp nối mềm gang EE DN250

94 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN250 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN200
Khớp nối mềm gang EE DN200

77 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN200 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN150
Khớp nối mềm gang EE DN150

138 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN150 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN125
Khớp nối mềm gang EE DN125

112 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN125 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN100
Khớp nối mềm gang EE DN100

107 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN100 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN80
Khớp nối mềm gang EE DN80

106 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN80 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN65
Khớp nối mềm gang EE DN65

92 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN65 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 

Hiển thị 1 - 8 / 18 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng