Khớp nối mềm gang như BE EE BB BF FF

Khớp nối mềm gang EE DN300

Khớp nối mềm gang EE DN300

48 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN300 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN250

Khớp nối mềm gang EE DN250

43 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN250 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN200

Khớp nối mềm gang EE DN200

29 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN200 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN150

Khớp nối mềm gang EE DN150

44 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN150 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN125

Khớp nối mềm gang EE DN125

39 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN125 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN100

Khớp nối mềm gang EE DN100

44 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN100 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN80

Khớp nối mềm gang EE DN80

50 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN80 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 
Khớp nối mềm gang EE DN65

Khớp nối mềm gang EE DN65

34 Lượt xem

Khớp nối mềm gang EE DN65 tên gọi khác là mối nối mềm gang EE, tên tiếng anh là (UNIVERSAL FLEXIBLE COUPLING ADAPTOR) là loại khớp nối mềm, chất liệu gang, có 2 đầu E, được dùng để kết nối ống với ống có thể là ống nhựa, ống gang, ống thép, ống inox… 

Hiển thị 1 - 8 / 18 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng