Phụ kiện thép hàn áp lực CL3000 CL6000

Sắp xếp:


Tê thép hàn áp lực DN100|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN100 ( phi 114)  do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN100 ( phi 114)  được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Tê thép hàn áp lực DN80|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN80 ( phi 90) do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN80 ( phi 90) được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Tê thép hàn áp lực DN65|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN65 ( phi 76) do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN65 ( phi 76) được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Tê thép hàn áp lực DN50|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN50 ( phi 60) do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN50 ( phi 60) được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Tê thép hàn áp lực DN40|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN40 ( phi 49) do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN40 ( phi 49) được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Tê thép hàn áp lực DN32|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN32 ( phi 42)do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN32 ( phi 42) được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Tê thép hàn áp lực DN25|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN25 ( phi 34) do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN25 ( phi 34) được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Tê thép hàn áp lực DN20|

Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN20 ( phi 27) do Công ty TNHH XNK Vật Tư Thiết Bị Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối Tê thép hàn áp lực #3000 #6000 A105 DN20 ( phi 27) được sản xuất theo công nghệ rèn, sản phẫm được sản xuất từ nguyên liệu phôi đảm bảo tiêu chuẩn đúng nguyên liệu thành phần hóa học của nguyên liệu, đảm bảo chất lượng cao ,không bị tỳ vết lỗi trong sản phẩm liên hệ Mr Dũng 909651167 

Hiển thị 1 - 8 / 18 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng