Mặt bích thép JIS10k nhập khầu

Sắp xếp:


Mặt bích jis10k dn300  phi 323 Giảm 16.000đ

Mặt bích jis10k dn300 phi 323

304.000đ 320.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn300  phi 323 Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn200  phi 219 áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn250  phi 273 Giảm 16.000đ

Mặt bích jis10k dn250 phi 273

304.000đ 320.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn250  phi 273 Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn200  phi 219 áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn200  phi 219 Giảm 16.000đ

Mặt bích jis10k dn200 phi 219

304.000đ 320.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn200  phi 219 Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn200  phi 219 áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn150 ( phi 168) Giảm 12.500đ

Mặt bích jis10k dn150 ( phi 168)

237.500đ 250.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn150 ( phi 168) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn150 ( phi 168) áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn125 ( phi 141) Giảm 10.000đ

Mặt bích jis10k dn125 ( phi 141)

190.000đ 200.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn125 ( phi 141)Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước.Mặt bích jis10k dn125 ( phi 140) áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn100 ( phi114) Giảm 7.500đ

Mặt bích jis10k dn100 ( phi114)

142.500đ 150.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn100 ( phi114) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn100 ( phi114) áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn80 ( phi 90) Giảm 7.500đ

Mặt bích jis10k dn80 ( phi 90)

142.500đ 150.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn80 ( phi 90) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn80 ( phi 90) áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k DN65 ( phi 76) Giảm 5.500đ

Mặt bích jis10k DN65 ( phi 76)

104.500đ 110.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k DN65 ( phi 76) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k DN65 ( phi 76) áp lực làm việc 10kg/cm2. 

Hiển thị 1 - 8 / 14 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng