Sắp xếp:


Mặt bích jis10k dn200  phi 219 Thêm vào giỏ hàng Giảm 16.000đ

304.000đ 320.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn200  phi 219 Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn200  phi 219 áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn150 ( phi 168) Thêm vào giỏ hàng Giảm 12.500đ

237.500đ 250.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn150 ( phi 168) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn150 ( phi 168) áp lực làm việc 10kg/cm2. 
Mặt bích jis10k dn125 ( phi 140) Thêm vào giỏ hàng Giảm 10.000đ

190.000đ 200.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn125 ( phi 140) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước.Mặt bích jis10k dn125 ( phi 140) áp lực làm việc 10kg/cm2. 

142.500đ 150.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn100 ( phi114) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn100 ( phi114) áp lực làm việc 10kg/cm2. 

142.500đ 150.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k dn80 ( phi 90) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k dn80 ( phi 90) áp lực làm việc 10kg/cm2. 

104.500đ 110.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k DN65 ( phi 76) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k DN65 ( phi 76) áp lực làm việc 10kg/cm2. 

76.000đ 80.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k DN50 ( phi 60) Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k DN50 ( phi 60) áp lực làm việc 10kg/cm2. 

61.750đ 65.000đ -5%

Công ty XNK Huy Phát chuyên nhập khẩu phân phối các loại Mặt bích jis10k  DN40 ( phi 49). Áp suất làm việc 10kg/cm2 thường dùng trong các công trình xây lắp đường ống cấp thoát nước sinh hoạt dân dụng, đòi hỏi chịu dưỡc áp lực trong lòng đất tránh bể vỡ dò gỉ trong khi vận hành cung cấp nước. Mặt bích jis10k  DN40 ( phi 49) áp lực làm việc 10kg/cm2. 

Hiển thị 1 - 8 / 12 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng